Overheid en onderwijs

Het ICT & Media platform heeft verschillende soorten partners. Naast de samenwerking met onze bedrijfspartners werkt het platform ook nauw samen met overheid en onderwijs. Op deze manier realiseren wij verschillende ontwikkelmogelijkheden voor uw huidig personeel en werkzoekenden.

ICT & Media platform maakt deel uit van een werkgeversservicepunt (WSP). Dit is een samenwerking van gemeente, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bedrijven kunnen dit werkgeversservicepunt raadplegen voor onder andere informatie en ondersteuning als ze iemand willen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op deze manier is ICT & Meda platform in staat om snel te schakelen wanneer u als ondernemer uw bedrijfsbehoefte bij ons neerlegt. 

Samen met de overheid

Gemeente Tilburg en het UWV zijn sinds de oprichting van het ICT & Media platform zeer actief voor het platform. In samenwerking met de gemeente en het UWV helpt het ICT & Media platform werkzoekenden in de ICT & Media branche aan kansen op de arbeidsmarkt en helpen zij actief om het platform op de kaart te zetten. 

Samen met het onderwijs

Verschillende onderwijsinstellingen werken samen met ons aan het verkleinen van het kennisgap van werkzoekenden en schoolverlaters. Wij realiseren verschillende cursusuen en trainigen op maat. U kunt hierbij denken aan PHP, .NET, WordPress en JAVA trainingen. Heeft u een andere behoefte? Samen met u bekijken wij graag welke mogelijkheden tot opleiden wij in samenwerking met de opleiders kunnen realiseren.