Projecten

Het ICT en Media Platform richt zich momenteel op één project, het ICT-Maatjesproject. Bekijk hier de website.   

In samenwerking met de gemeente Tilburg en UWV organiseert ICT & Media platform het ICT-Maatjesproject. In het maatjesproject bieden ondernemers, bestuurders en managers begeleiding aan een uitkeringsgerechtigde werkzoekende. Daarbij kun je denken aan het aanmoedigen, stimuleren, spiegelen, feedback geven, maar ook hulp bieden bij het opstellen van een cv, het zoeken van een baan, het voorbereiden van een sollicitatiegesprek enzovoort.

Eens in de maand vindt er een bijeenkomst plaats met alle coaches en maatjes.We hebben nu twee bijeenkomsten gehad. Benieuwd? Lees wat tijdens deze bijeenkomsten besproken is! 
- Bijeenkomst 1
- Bijeenkomst 2
- Bijeenkomst 3
- Bijeenkomst 4
- Bijeenkomst 5

Onze Matches
Op dit moment zijn er zes koppels gerealiseerd. Samen gaan ze een traject in, in de zoektocht naar een baan.

De coaches zijn afkomstig uit verschillende bedrijven;
- Aces Direct
- ITlinx
- ROC Tilburg
- Indicia
- Zorgmatch
- Ultra-management

Wat is het ICT-maatjesproject?
In het maatjesproject bieden ondernemers, bestuurders en managers begeleiding aan een uitkeringsgerechtigde werkzoekende. Daarbij kun je denken aan het aanmoedigen, stimuleren, spiegelen, feedback geven, maar ook hulp bieden bij het opstellen van een cv, het zoeken van een baan, het voorbereiden van een sollicitatiegesprek enzovoort.

Wie doet er aan mee aan het ICT- maatjesproject?
Ondernemers/bestuurders en managers van bedrijven en organisaties uit Midden Brabant werpen zich op als coach. Zij herkennen als geen ander potentiële kwaliteiten van mensen en weten hoe mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Werkzoekenden die moeite hebben terug te keren in het arbeidsproces krijgen zo één op één coaching. Daarnaast is het als coach leerzaam de mogelijkheden en uitdagingen van deze brede groep mensen te leren kennen.

Het kan tenslotte iedereen overkomen dat hij op een bepaald moment of op bepaalde punten in het leven een coach, mentor of maatje nodig heeft.

Wat doe je?
De insteek is om op regelmatige basis gedurende 6 maanden een gesprek te plannen. Je maatje is een werkzoekende met een bijstandsuitkering, WW-, WIA of Wajonguitkering én met affiniteit met het ICT vakgebied.

Daarnaast worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de coaches, zowel zonder als met de maatjes. Een mooi netwerk moment voor zowel de coaches als de maatjes. Want: iedere coach pakt het op zijn eigen manier aan.

Wat is je resultaat?
Je maatje is na (of binnen) een half jaar uitkeringsonafhankelijk! Het is natuurlijk ook een heel mooi resultaat als je maatje door jouw coaching de weg naar de arbeidsmarkt zelfstandig kan vinden.

Waarom Coach worden van een ICT-Maatje?
Ron Obbens (Coach & Voorzitter ICT & Media Platform) - 'Iedereen heeft talent. Iedereen verdient een kans. Toch wordt er in de ICT-wereld meer en meer gevraagd van mensen. Alles moet beheerst worden, de lat ligt hoger en hoger. Maar is het niet die lat die ervoor zorgt dat we in de ICT-sector ook nog steeds veel dingen niet kunnen doen? Laten we geen kansen schieten als individuele bedrijven en als sector in Nederland in het algemeen?

Daarom ben ik coach. Er zijn te veel mensen al te lang op zoek naar een baan in de ICT-sector. Ze worden niet beoordeeld op hun talent, maar op iets wat ze niet of teveel hebben, jaren bijvoorbeeld. De afgelopen jaren heb ik een aantal van deze mensen mogen leren kennen. Ik heb ze zien starten en groeien in de ICT-sector. Het zijn mensen die vanuit hun talent een bijdrage leveren aan de producten van een aantal ICT-bedrijven. Zij kregen gelukkig wel de kans om in de ICT-sector aan het werk te gaan.

Er is nog zoveel talent dat niet wordt ingezet, dat niet wordt benut. Mensen die vanwege verscheidene redenen niet aan de slag komen in een sector die barst van de mogelijkheden op een baan en die barst van de openstaande vacatures. Of het nu gaat om de leeftijd, het ontbreken van bepaalde skills, ervaring of om zij die geen fulltime-werk kunnen aanvaarden maar parttime willen werken.

Het zijn allemaal mensen die niet meer weten hoe ze de stap naar de ICT-sector kunnen maken en hierbij hulp nodig hebben. Hulp van een coach die ze wegwijs maakt in wat ICT-bedrijven vragen. Een coach die ze introduceert in die sector en die ze laat zien welke stappen ze moeten zetten om hun kansen te vergroten. Mensen op zoek naar zo’n coach, een maatje eigenlijk die ze een stapje verder kan helpen.

Wil jij ook helpen en een maatje/coach zijn van iemand die een maat/coach zoekt? Neem dan met ons contact op en kom het ICT-maatjesproject van het ICT & Media Platform helpen!'