Bijeenkomst 5 ICT-Maatjesproject

7 nov. 16 – Afgelopen donderdagochtend stond alweer de 5e bijeenkomst van het ICT-maatjesproject voor de deur. Paul van Gestel, directeur ROC ICT en Media Technologie was onze gastheer. Voor een aantal maatjes en coaches was dit hun eerste bijeenkomst. Nogmaals welkom bij de club! Het uitbreiden van de groep zetten wij voort, zodat het netwerk waarin de maatjes aan de slag kunnen, groter wordt.

Afgelopen bijeenkomst is besloten om nog eens kritisch naar alle matches te kijken. De achtergrond en het netwerk van de coach zijn immers van groot belang om het maatje te helpen in de zoektocht naar zijn baan. Er zijn hierdoor veel nieuwe matches ontstaan. Samen maken zij een frisse start.

Ook coaches lopen tegen wat moeilijkheden aan in dit traject. Al snel blijkt dat het lastig is om een maatje binnen te krijgen als je geen directe bekende binnen het bedrijf hebt en het maatje niet compleet aansluit bij de eisen van het bedrijf.

Wanneer je wel een directe bekende binnen het desbetreffende bedrijf hebt, kun je samen rond de tafel gaan zitten voor een warme overdracht van het maatje. Dit gaat aanzienlijk beter! Deze persoon moet bereid zijn om anders naar een sollicitant te kijken dan normaal.

Om een passend bedrijf te vinden, zijn twee dingen belangrijk; kennis en cultuur. Pas jij bij het bedrijf en past het bedrijf bij jou? Dit wordt alleen zichtbaar als de zachte kant van de persoon zichtbaar wordt. Hiervoor willen wij het portfolio inzetten. Door middel van het portfolio krijg je een completer beeld van hoe iemand in elkaar zit. De kans op een mismatch wordt hierdoor kleiner.

Vanwege ons vergrootte netwerk hebben de maatjes de opdracht gekregen om vacatures, waarin ze geïnteresseerd zijn, in de groep te gooien, zodat de coaches kunnen bekijken of ze contacten hebben binnen het bedrijf.

De nieuwe koppels gaan met elkaar aan de slag en over 4 weken komen we weer bij elkaar om de vooruitgang en volgende stappen met elkaar te bespreken!