Bijeenkomst 3 Maatjesproject 

Afgelopen donderdag was de derde bijeenkomst van het ICT-maatjesproject! Tijdens deze bijeenkomst waren een aantal nieuwe gezichten aanwezig. Wieneke en Kim van de gemeente Tilburg en Donny als nieuw maatje.

Wieneke heeft toegelicht dat er vanuit het UWV en de gemeente sollicitatietrainingen gegeven worden. Hierin ziet het ICT & Media Platform mogelijkheden. De trainingen kunnen gedeeltelijk afgestemd worden op de behoeften van de maatjes. Komende weken wordt dit geïnventariseerd. Deze training is toegankelijk voor werkzoekenden binnen de ICT branche en is niet alleen geschikt voor ICT-maatjes. De datum van de training is nog niet bekend. Je kunt jezelf al wel aanmelden!

Hoe gaat het?
Er zijn op dit moment drie maatjes aan het werk. Een vierde heeft bij ACES direct de kans gekregen om zijn PHP kennis bij te spijkeren en ontvangt na goed afronden hiervoor zijn certificaat! Een vijfde gaat op korte termijn starten met een scholingstraject voor Softwaretester. De zesde heeft voor zichzelf inzichtelijk gekregen wat hij wil en gaat met zijn coach aan de slag! Allemaal positieve ontwikkelingen!

Twee goede en belangrijke ontwikkelingen die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomst:
- Niet alleen kijken naar wat je kunt, maar ook kijken naar wat je wilt;
- Niet vasthouden aan wat je gedaan hebt, maar ook bekijken of je open staat voor educatie en wat dan;

Portfolio
Het CV wordt ingeruild voor een portfolio. Voor het maken van een portfolio is een format gemaakt. Alle maatjes hebben de opdracht gekregen om te solliciteren op een vacature. Dit keer niet op de ouderwetse manier, maar door het maken van een portfolio.

Volgende bijeenkomst staat dit portfolio centraal. We gaan bekijken hoe alle maatjes het portfolio invulling hebben gegeven en samen evalueren.

Uitbreiding
Vorige bijeenkomst hebben alle coaches de opdracht gehad om per oktober ieder 1 nieuwe coach te introduceren. Om ervoor te zorgen dat het gehele maatjestraject overzichtelijk blijft, gaan de coaches samen een roadmap ontwikkelen. Voor alle nieuwe coaches en maatjes wordt dan in één oogopslag duidelijk welke stappen ondernomen kunnen worden in de zoektocht naar een baan.

Op dit moment hebben zich drie nieuwe maatjes aangemeld. Ook hebben al vier personen interesse om coach te worden. Wil jij ook onderdeel worden van het ICT-Maatjesproject? Stuur dan een mail naar fleur@ictenmediaplatform.nl