De tweede succesvolle bijeenkomst 

Hoe het begon..
Gemeente Tilburg en het UWV riepen april dit jaar uit tot ‘april-ICT maand’. 14 april was de kick-off van dit project. De maatjes en coaches zijn toen aan elkaar voorgesteld en gingen met elkaar aan de slag. De eerste bijeenkomst was een succes! Reden genoeg om de bijeenkomsten maandelijks te laten terugkomen.

Afgelopen 21 juli vond de tweede bijeenkomst van het ICT-Maatjesproject plaats bij ROC Tilburg. Weer een succesvolle bijeenkomst waarbij bijna alle coaches en maatjes aanwezig waren. Er werd besproken hoe het iedereen tot nu toe vergaat, succesverhalen werden gedeeld en er werd gesproken over de ‘nieuwe’ manier van solliciteren.

Portfolio
Al eerder bleek dat er meer waarde wordt gehecht aan een mensenmatch bij het zoeken naar de juiste kandidaat, dan het hebben van de competenties en diploma’s. Hierdoor is het idee ontstaan om een portfolio te ontwikkelen. Middels dit portfolio zal voor het bedrijf niet alleen duidelijk zijn wat de persoon concreet kan, maar ook wat voor persoon hier achter schuilt.

Wij willen hiermee een andere én nieuwe manier van solliciteren introduceren binnen de ICT branche. Komende tijd gaan wij hard aan de slag met het ontwikkelen van een format voor dit portfolio.

Successen
Op dit moment zijn drie van de zes maatjes aan het werk. Een resultaat waar we trots op mogen zijn en een goede motivatie voor alle coaches en maatjes!

Freek “Er is niemand die werkeloos wil zijn, laat staan blijven. Na een aantal maanden solliciteren werd ik via het UWV doorverwezen naar het ICT en Media platform. Daar, zo werd mij verteld zou je gekoppeld worden aan een coach. De vrouw achter de balie, die het me voorstelde keek me vragend aan.

Ik haalde adem.
Natuurlijk twijfel ik even, het is voor mij namelijk niet eenvoudig om aan te geven dat het niet lukt, dat je hulp kunt gebruiken. Maar wat als het werkt, als het helpt?
Ik ademde uit.

“Daar sta ik zeker voor open.” zei ik. “Waar is dat?”

De rest was eenvoudig, ik ontmoette mijn coach, we hadden een paar gesprekken, namen mijn CV door, bespraken wat ik graag wilde in de toekomst en welke functies voor mij in aanmerking kwamen. Voor ik het wist, kon ik op gesprek komen. Nu werk ik op een tijdelijke opdracht als informatiemanager en communicatieadviseur. Daarnaast rond ik een extra studie af én freelance ik weer als tekstschrijver over internet en technologie.

Wat mijn coach me gegeven heeft is feedback, zelfvertrouwen een aardig inzicht in mijn persoonlijkheid en welke werkomstandigheden het best bij me passen. Dat heeft er voor gezorgd dat ik net met een iets rechtere rug en een open blik de gesprekken in ging.

Als ik er op terugkijk en daar bent u, als lezer nu getuige van, dan begrijp ik niet waarom ik niet veel eerder hulp heb gevraagd. Het sollicitatie-proces is voor de potentiële kandidaten niet gemakkelijk. Het is juist erg verhelderend om de visie van een ander te horen, helemaal als de insteek is om je zo snel mogelijk op de goede plek te krijgen. In de IT krijgt iedereen te maken met recruiters en mensen van HR die niet weten (en ook niet hoeven weten) dat er verschil is tussen C# en VB.net. Met een coach die wel kennis heeft op dat gebied zijn de horden in het vinden van de goede plek wat gemakkelijker te nemen."

Ottmar - “Het maatjesproject is zeker een goed initiatief dat de moeite waard is om door te blijven ontwikkelen en om meer goede kwalitatieve mentoren aan te trekken. Mijn eigen ervaring met het maatjesproject is positief! Niet alleen heeft mijn coach mij een paar goede tips mee gegeven, maar na een tweetal gesprekken ook een kans aangeboden om bij zijn bedrijf ervaring op te doen.

Dit is snel gelukt via een derde partij, de Meesterbeurs, die kans biedt aan 50-plussers.
Voor nu ben ik ontzettend blij omdat ik eindelijk na jaren weer kan werken op mijn niveau als System Enigeer en mij hier verder in kan ontwikkelen!"

Nieuwe coaches én maatjes! 
Tijdens deze tweede bijeenkomst werd weer snel duidelijk dat netwerken het beste middel is in deze tijd om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Vanuit ieders enthousiasme is daarom besloten om ons netwerk binnen het maatjesproject uit te breiden. Alle coaches hebben de opdracht om per 1 oktober minimaal één nieuwe coach aan te melden. Het maatjesproject zal per oktober bestaan uit 12 coaches én 12 maatjes.

Met behulp van elkaars netwerk hopen wij maatjes snel aan een baan te helpen. Hoe meer en korter de lijntjes, hoe groter de kans dat er iets gevonden wordt voor alle maatjes binnen de netwerken van de coaches.

Waarom Coach worden van een ICT-Maatje?
Ron Obbens (Coach & Voorzitter ICT & Media Platform) - 'Iedereen heeft talent. Iedereen verdient een kans. Toch wordt er in de ICT-wereld meer en meer gevraagd van mensen. Alles moet beheerst worden, de lat ligt hoger en hoger. Maar is het niet die lat die ervoor zorgt dat we in de ICT-sector ook nog steeds veel dingen niet kunnen doen? Laten we geen kansen schieten als individuele bedrijven en als sector in Nederland in het algemeen?

Daarom ben ik coach. Er zijn te veel mensen al te lang op zoek naar een baan in de ICT-sector. Ze worden niet beoordeeld op hun talent, maar op iets wat ze niet of teveel hebben, jaren bijvoorbeeld. De afgelopen jaren heb ik een aantal van deze mensen mogen leren kennen. Ik heb ze zien starten en groeien in de ICT-sector. Het zijn mensen die vanuit hun talent een bijdrage leveren aan de producten van een aantal ICT-bedrijven. Zij kregen gelukkig wel de kans om in de ICT-sector aan het werk te gaan.

Er is nog zoveel talent dat niet wordt ingezet, dat niet wordt benut. Mensen die vanwege verscheidene redenen niet aan de slag komen in een sector die barst van de mogelijkheden op een baan en die barst van de openstaande vacatures. Of het nu gaat om de leeftijd, het ontbreken van bepaalde skills, ervaring of om zij die geen fulltime-werk kunnen aanvaarden maar parttime willen werken.

Het zijn allemaal mensen die niet meer weten hoe ze de stap naar de ICT-sector kunnen maken en hierbij hulp nodig hebben. Hulp van een coach die ze wegwijs maakt in wat ICT-bedrijven vragen. Een coach die ze introduceert in die sector en die ze laat zien welke stappen ze moeten zetten om hun kansen te vergroten. Mensen op zoek naar zo’n coach, een maatje eigenlijk die ze een stapje verder kan helpen.

Wil jij ook helpen en een maatje/coach zijn van iemand die een maat/coach zoekt? Neem dan met ons contact op en kom het ICT-maatjesproject van het ICT & Media Platform helpen!'

Momenteel wachten al meerdere maatjes op een coach! Op 1 september staat de volgende bijeenkomst van het ICT-Maatjesproject gepland.

Wil jij jezelf aanmelden als coach of maatje? Stuur dan een mail naar het ICT & Media platform.