Partner worden?

Maak een afspraak. 

Wie zijn wij?

Het ICT & Media Platform ontzorgt ICT-en Media bedrijven in de regio in hun vraagstuk omtrent arbeidsmarkt en resources. Dit realiseren wij door een intensieve samenwerking met onze partners te ontwikkelen. Als partner kunt u uw vacatures en taakstellingen uitzetten binnen het netwerk van het ICT-en Media Platform. 

Aangesloten bedrijven

Als u zich als partnerbedrijf aan het ICT & Media Platform wil committeren neemt u contact op met info@ictenmediaplatform.nl. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestigingsmail met hierin het partnerconvenant en verdere toelichting. Indien gewenst lichten wij de verdere procedure graag in een persoonlijk gesprek aan u toe.

Overheid en onderwijsinstellingen

Het ICT & Media Platform realiseert een sterk samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en diverse onderwijsinstellingen. Benieuwd naar hun aandeel?  

Subsidie Praktijkleren

Wat is de subsidie praktijkleren?
Tot 2019 stelt het ministerie van OC&W jaarlijks 205 miljoen euro subsidie beschikbaar. Met deze subsidie stimuleert het ministerie werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student of voor loon en begeleiding van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Per leerling per studiejaar kan deze subsidie oplopen tot maximaal €2700,-.

Voor wie?
De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende eisen voldoen:

  • Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn;
  • Overeenkomst tussen opleider, deelnemer en werkgever. (POK, BPVO, LWT, studie);
  • Voldoen aan de uren-normen betreffende wetgeving (bv. MBO 200 begeleide onderwijsuren en tenminste 610 klokuren praktijkvorming per schooljaar);
  • Diplomagerichte opleidingen;
  • Daadwerkelijke begeleiding bij de opleiding in de praktijk van de deelnemer/student.

De werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Voor welke opleidingen geschikt?
In het MBO en HBO komen alleen opleidingen in aanmerking voor subsidie die zich richten op een volledig diploma. Voor MBO kan dit voor alle niveaus voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat en de opleidingen dienen opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Voor HBO horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De code van de opleiding moet opgenomen zijn in de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.

Ook opleidingen van niet-bekostigde erkende onderwijsinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor zover zij een erkenning hebben voor het verzorgen van de betreffende opleiding (Crebo en/of CROHO).

Let op: deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling.

Planning 2016
Aanvraag – Per studiejaar, achteraf na de geboden begeleiding.

Studiejaar 2015-2016
Tijdvak indiening 2016 - 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016
Deadline indiening - Uiterlijk 15 september 2016 voor 17:00
Besluit en uitbetaling - Uiterlijk 15 december 2016 en uitbetaling aan de werkgever


Klik hier voor meer informatie over de Subsidie Praktijkleren 
Steun het OndernemersAkkoord

Het ICT & Media platform is lid van het OndernemersAkkoord. Wij dragen de organisatie een warm hart toe en juichen andere ondernemers toe om het Ondernemers Akkoord te omarmen 

Beursvloer Tilburg 

Boersvloer 2016.

In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven